Hvem er vi

Hillerød Alkoholbehandling er et privat ambulant alkoholbehandlingstilbud til alle borgere over 18 år. Behandlingen er gratis for den enkelte borger og kan foregå anonymt, hvis dette ønskes.

Vores behandling bygger på værdighed og respekt og med filosofien om, at enhver person er unik og ligeværdig.

Behandlerteamet består af social- og sundhedsfagligt personale med erfaring indenfor misbrugsområdet.


Hillerød Alkoholbehandling
ejes af Christina Højgaard, psykoterapeut MPF, der fungerer som daglig leder af behandlingen.

Christina har siden 2001 arbejdet inden for misbrugsområdet og har stor erfaring indenfor behandling af alkoholmisbrug. Christina har været ansat som behandler på Nordsjællands Misbrugscenter med base i Frederiksværk Alkoholambulatorium. Christina har ligeledes undervist på Rigspolitiets AT (alkohol og trafik) kurser. Senest har hun været ansat i Egedal Kommune, først som misbrugskonsulent og derefter som behandlingsansvarlig for Egedal Kommunes eget stof- og alkoholbehandlingstilbud.

Christina er oprindelig uddannet socialpædagog og har siden taget en kognitiv misbrugsuddannelse. Hun har flere diplommoduler i socialt arbejde med misbrugere og har ligeledes den 5 årige narrative psykoterapeutiske uddannelse fra DISPUK . Hun er ligeledes uddannet i NADA-akupunktur og har erfaring indenfor Mindfullness.

Susanne Bukhave er alkoholbehandler i IMG_1453Hillerød Alkoholbehandling.

Susanne varetager individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner og varetager antabusudlevering i samarbejde med behandlingens sygeplejersker og lægekonsulent.

Susanne har i mange år arbejdet med børn, unge og deres familier som har haft psykiske og sociale problemer.
Susanne er oprindelig uddannet socialpædagog. Hun har ligeledes den 5-årige narrative psykoterapeutiske uddannelse fra DISPUK. Susanne er også uddannet NADA-instruktør.

Susanne modtager supervision hver måned fra DISPUK.


Annette Munksgaard
 er alkoholbehandler i
Hillerød Alkoholbehandling.

Annette varetager individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner, og varetager antabusudlevering i samarbejde med behandlingens sygeplejersker og lægekonsulent.

Annette er uddannet cand.pæd.psyk. og har herudover en kognitiv misbrugsuddannelse. Hun har mange års erfaring med psykiske problemstillinger og misbrug fra sit arbejde i socialpsykiatrien. Som psykolog har hun erfaring med behandling af bl.a. stress, angst og depression, samt undersøgelser og udredning i forhold til arbejdsevne.

Annette er herudover uddannet i NADA akupunktur og har erfaring indenfor mindfulness.

Hun modtager supervision fra DISPUK hver måned.


Charlotte Holst Rasmussen
er alkoholbehandler i
Hillerød Alkoholbehandling.

Charlotte har det overordnede ansvar for den sundhedsfaglige behandling. Hun varetager desuden vores abstinensbehandling og antabusbehandling i samarbejde med vores anden sygeplejerske og lægekonsulent.

Charlotte har individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun foretager kortlægning og udarbejdelse af behandlingsplaner.
Charlotte har tidligere været ansat i Nordsjællands Misbrugscenter, både som sygeplejerske på Akutafdelingen og senest som behandler.

Charlotte er uddannet sygeplejerske og har i de sidste 17 år arbejdet indenfor misbrugsområdet. Hun er NADA-akupunktør og har en kognitiv misbrugsuddannelse. Charlotte har ligeledes taget basisåret i narrativ samtalepraksis på DISPUK.

Charlotte modtager supervision fra DISPUK hver måned.


Rikke Brix Honoré
er alkoholbehandler Hillerød
Alkoholbehandling.
Rikke har individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun foretager kortlægning og udarbejder behandlingsplaner. Rikke varetager desuden vores abstinensbehandling og antabusbehandling i samarbejde med vores anden sygeplejerske og lægekonsulent.

Rikke er uddannet sygeplejerske og har i mange år arbejdet med mennesker med psykiske udfordringer gennem sit arbejde i hospitalspsykiatrien. Hun har i de sidste 6 år arbejdet med alkoholbehandling i Nordsjællands Misbrugscenter og Novavi.

Rikke er uddannet mindfulness instruktør og er under uddannelse som kognitiv og metakognitiv psykoterapeut på Cektos.

Hun modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Ingelil Højgaard Richter-Petersen er IMG_1395
Hillerød Alkoholbehandlings receptionist og sekretær. Hun holder styr på alle vores aftaler og er ansvarlig for, at behandlingens reception fungerer. Det er Ingelil, du møder, når du kommer for at få antabus eller skal til samtale. Hun giver gerne en kop kaffe og en god snak, mens du venter.
Det er Ingelil, du ringer til ved tidsbestilling, og hvis du skal have ændret en tid.

Ingelil har taget basisåret i narrativ samtalepraksis på DISPUK. Hun er ligeledes NADA-uddannet og har ansvaret for den overordnede koordination af NADA behandlingen.


Jens Otto Søderberg
er behandlingsansvarlig læge. IMG_1445
Jens Otto er tidligere praktiserende læge i Hillerød.

Han har tidligere været behandlingsansvarlig læge i Lænken, både i Lyngby og Hillerød.

 


Lars Troest Jørgensen
er kvalitets- og
udviklingsansvarlig i Hillerød Alkoholbehandling.
Det er Lars, der sørger for at vores arbejdsgange og procedurer følges og evalueres. Det er ligeledes Lars, der laver statistik og målinger – alt sammen for at sikre, at vi lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav til alkoholbehandling.

Lars har mange års erfaring med markedsføring og ledelse. Senest kommer han fra en stilling som nordisk marketingchef i den amerikanske virksomhed Kimberly-Clark. Fra tidligere stillinger har Lars erfaring med salg, økonomistyring samt kvalitetsledelsessystemer, herunder ISO-standarder.


Peter M. Højgaard
er økonomiansvarlig i IMG_1364
Hillerød Alkoholbehandling.
Det er Peter, der står for bogføringen og kontakten til vores revisor. Det er ligeledes Peter, der står for fakturering og løn samt kontakten til vores debitorer og kreditorer.

 

Anne Romer er vores supervisor og inspirator.
Hun er ansat på DISPUK og er uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet.

Vi har supervison
med Anne hver måned.