Vi holder lukket tirsdag d. 16/4 og onsdag d. 17/4 grundet kursus. Vi er tilbage igen torsdag.

Datapolitik for ansøgere

Hillerød Alkoholbehandling ApS er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at du som jobansøger skal oplyses om, hvilke af dine personoplysninger Hillerød Alkoholbehandling behandler, samt hvilke rettigheder du har.

1. DATAANSVARLIG

Hillerød Alkoholbehandling ApS, Torvet 7B 1. sal, 3400 Hillerød, telefon 48 26 66 66, CVR.nr.43276751, e-mail info@hillerod-alkoholbehandling.dk

2. PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

I forbindelse med Hillerød Alkoholbehandlings evaluering af din ansøgning, har Hillerød Alkoholbehandling brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende oplysninger:

  • Dit navn, din adresse, e-mail og telefonnummer,
  • dit køn og din fødselsdato,
  • din ansættelseshistorik, herunder information om dit nuværende ansættelsesforhold,
  • dit CV, din motiverede ansøgning samt andre dokumenter, som du ønsker at vedlægge din ansøgning,
  • foto og eller videoer, som du ønsker at vedlægge din ansøgning.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Hillerød Alkoholbehandlings behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Hillerød Alkoholbehandling har i at behandle og opbevare den tilsendte ansøgning, samt den naturlige nødvendighed af at vurdere dine faglige og personlige kvalifikationer, forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Hillerød Alkoholbehandling, medmindre anden brug følger af ansættelsesprocedurens natur eller evalueringens art.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, INDSIGELSER OG DATAPORTIBILITET

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under ansøgningsforløbet anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Hillerød Alkoholbehandlings vurdering af din ansøgning, vil Hillerød Alkoholbehandling ikke længere kunne vurdere din ansøgning. Din ansøgning vil i så fald blive afvist og slettet.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Hillerød Alkoholbehandling ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til Christina Højgaard, ch@hillerod-alkoholbehandling.dk.

5. VARIGHED AF OPBEVARING

Dine personoplysninger slettes umiddelbart efter ansættelsesprocessen er afsluttet, medmindre du giver tilsagn om at Hillerød Alkoholbehandling må opbevare din ansøgning efterfølgende.

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.