Vi holder lukket tirsdag d. 16/4 og onsdag d. 17/4 grundet kursus. Vi er tilbage igen torsdag.

Teamet

Christina Højgaard
Ejer & psykoterapeut MPF
Rikke Brix Honoré
Alkoholbehandler
Susanne Petersen
Alkoholbehandler
Anne-Sophie Morgenlykke
Alkoholbehandler
Lisbet Rønskov
Sekretær og receptionist
Gitte Engelsen
Receptionistvikar
Ingelil H. Richter-Petersen
Sekretær og receptionist
Sofie Amalie H. Lemche
Studentermedhjælper
Susanne Lykke Bukhave
Alkoholbehandler

Christina Højgaard, psykoterapeut MPF, er ejer og adm. Direktør.

Christina har siden 2001 arbejdet inden for misbrugsområdet og har stor erfaring inden for behandling af stof- og alkoholmisbrug. Hun har været behandler i regionalt og kommunalt stof- og alkoholbehandlingstilbud og undervist på Rigspolitiets AT kurser (alkohol og trafik). Hun har ligeledes været ansat i kommunalt regi som misbrugskonsulent, hvorefter hun var med til at udvikle et nyt stof- og alkoholbehandlingstilbud, hvor hun efterfølgende arbejdede som behandlingsansvarlig.

Christina er oprindelig uddannet socialpædagog og har siden taget en kognitiv misbrugsuddannelse. Hun har flere diplommoduler i socialt arbejde med misbrugere og har ligeledes den 5 årige narrative psykoterapeutiske uddannelse fra DISPUK. Derudover er hun uddannet i NADA-akupunktur og har erfaring indenfor Mindfullness.   

Jakob Neiman, narrativ psykoterapeut, er alkoholbehandler.

Jakob har individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Han kortlægger og udarbejder behandlingsplaner samt varetager antabusudlevering i samarbejde med behandlingens sygeplejersker og lægekonsulent.

Jakob er oprindelig uddannet indenfor fødevarevidenskab og har altid været optaget af, hvordan mennesker fungerer – både individuelt og sammen. Han har ligeledes den 5-årige narrative psykoterapeutiske uddannelse fra DISPUK.

Jakob modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Rikke Brix Honoré, kognitiv- og metakognitiv psykoterapeut, er alkoholbehandler.

Rikke har individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner men varetager desuden vores abstinensbehandling og antabusbehandling i samarbejde med vores lægekonsulent og øvrige sundhedsfaglige.

Rikke er uddannet sygeplejerske og har i mange år arbejdet med mennesker med psykiske udfordringer gennem sit arbejde i hospitalspsykiatrien. Hun har ligeledes stor erfaring fra behandlerarbejde i regionalt og privat misbrugsbehandlingstilbud. Rikke er derudover også uddannet mindfulness-instruktør, ligesom hun er kognitiv og metakognitiv psykoterapeut fra Cektos.

Rikke modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Susanne Petersen er alkoholbehandler.

Susanne har individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner men varetager desuden vores abstinensbehandling og antabusbehandling i samarbejde med vores lægekonsulent og øvrige sundhedsfaglige.

Susanne er uddannet socialpædagog og social- og sundhedsassistent. Hun har i mange år arbejdet med voksne, som har haft psykiske og sociale problemer. Tillige har hun arbejdet med hjemløse og været kontaktperson i det opsøgende team i kommunalt regi. Susanne er i gang med den narrative psykoterapeutuddannelse hos DISPUK og er derudover uddannet NADA-instruktør.

Susanne modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Anne-Sophie Morgenlykke, narrativ psykoterapeut, er alkoholbehandler.

Anne-Sophie har individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner samt varetager antabusudlevering i samarbejde med behandlingens sygeplejersker og lægekonsulent.

Anne-Sophie er oprindelig uddannet lærer og har blandt andet arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med børn, unge og deres familier i mange år. Hun har igennem sit arbejdsliv fået stor erfaring med vold- og traumebehandling.

Anne-Sophie har den 5-årige narrative psykoterapeutiske uddannelse fra DISPUK.

Anne-Sophie modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Anne Schack er alkoholbehandler.

Anne har individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner samt varetager antabusudlevering i samarbejde med behandlingens sygeplejersker og lægekonsulent.

Anne er uddannet socialpædagog og har i flere år arbejdet med både børn og voksne inden for psykiatrien, fysisk – og psykisk handicap samt i skoleregi som forskoleklasseleder. Anne er i gang med en psykoterapeut uddannelse på NLP instituttet i København.

Anne modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Stein Nygård er vores behandlingsansvarlige lægekonsulent.

Stein har samtaler med klienten om behandlingsplan og behov i samarbejde med behandlerne. Han står for den sundhedsfaglig kortlægning (somatiske såvel som psykiske følger af misbruget). Herudover varetager Stein abstinens- og antabusbehandling samt anden medicinsk behandling i samarbejde med vores sundhedsfaglige behandlere.

Stein er speciallæge i almen medicin og har efteruddannelse som Master of Public Administration og Diploma of Public Health.

Stein har en bred klinisk og ledelsesmæssig erfaring. Han har i mange år været ansat som leder af et kommunalt stof- og alkoholbehandlingstilbud. Ligeledes har han tidligere været lægekonsulent i substitutionsbehandlingen hos en kommune.

Lisbet Rønskov er receptionist og sekretær.

Det er Lisbet, du møder, når du kommer til samtale eller for at få Antabus, og hun giver gerne en kop kaffe eller en god snak, mens du venter. Det er også Lisbet, du ringer til ved tidsbestilling, eller hvis du skal have ændret en tid. Derudover holder hun styr på vores aftaler og er ansvarlig for, at behandlingens reception fungerer.

Lisbet er uddannet Social- og sundhedsassistent og har arbejdet mange år på misbrugsområdet. Hun har arbejdet på forsorgshjem, været støttekontaktperson og senest været ansat i Socialpsykiatrien. Hun er ligeledes NADA-uddannet og har ansvaret for den overordnede koordination af NADA-behandlingen.

Lisbet modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Gitte Engelsen er vores receptionistvikar.

Det er Gitte, du møder, når Ingelil har fri. Her holder hun styr på vores aftaler og byder på vand, kaffe eller en snak, når du kommer til samtale eller for at få antabus.

Tidligere har Gitte arbejdet i forsikringsbranchen i mange år.

Ingelil Højgaard Richter-Petersen er receptionist og sekretær.

Udover at være uddannet kontorassistent har Ingelil taget basisåret i narrativ samtalepraksis på DISPUK. Hun er ligeledes NADA-uddannet.

Sofie Amalie Højgaard Lemche er vores studentermedhjælper.

Sofie arbejder med kvalitet, data, design og processer i behandlingen. Udover at kontrollere at de ting, der i hverdagen skal overholdes for at opnå kvalitet i behandlingen, er nået og gjort, så er hun medansvarlig for blandt andet hjemmesiden.

Til daglig læser Sofie på Danmarks Tekniske Universitet, hvor hun er ved at uddanne sig til civilingeniør indenfor Design & Innovation.

Susanne Bukhave, narrativ psykoterapeut, er alkoholbehandler.

Susanne har individuelle behandlingssamtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner samt varetager antabusudlevering i samarbejde med behandlingens sygeplejersker og lægekonsulent.

Susanne er oprindelig uddannet socialpædagog og har i mange år arbejdet med børn, unge og deres familier, som har haft psykiske og sociale problemer.
Hun har ligeledes den 5-årige narrative psykoterapeutiske uddannelse fra DISPUK og er derudover også uddannet NADA-instruktør.

Susanne modtager supervision fra DISPUK hver måned.