Vi holder lukket tirsdag d. 16/4 og onsdag d. 17/4 grundet kursus. Vi er tilbage igen torsdag.

Til dig

Har du brug for hjælp?

Er alkoholforbruget ved at tage overhånd? Har familien eller din arbejdsgiver sagt fra overfor dit alkoholproblem? Eller er du selv nået til den erkendelse, at du drikker lidt for meget? Ring til os og få en uforpligtende samtale, hvor vi sammen undersøger dine muligheder. Behandlingen er gratis for dig, og du har ret til anonymitet.

Hvad tilbyder vi?

Vi er et engageret team af behandlere med mange års erfaring inden for alkoholområdet. Vi ved hvor svært det er at bede om hjælp og møder dig med respekt og ydmyghed.
Vores lokaler er lyse og venlige, og cafeen byder på dejlig kaffe, mens du venter.

Hvad består behandlingen af?

Når du har taget det første skridt og kontaktet os, bliver du inviteret til en rådgivnings- og vejledningssamtale. Ved samtalen taler vi om, hvordan alkohol påvirker din hverdag, og hvilke behandlingsmuligheder du har. Vi ser på dine mål for behandlingen, og beslutter du dig for at gå i behandling i Hillerød Alkoholbehandling, aftaler vi en ny tid.

Kortlægning

Når du har besluttet dig for at ville ændre dine alkoholvaner og har sagt ja til et behandlingsforløb, skal du igennem en kortlægningssamtale. Samtalen foregår som et interview, hvor du bliver spurgt nærmere om dine alkoholvaner, og hvor vi screener for øvrige problemstillinger, der kan påvirke den videre behandling. Det er vigtigt, at kortlægningen foregår som et fælles projekt mellem dig og behandleren for at skabe en platform for behandlingsplanlægningen. Tonen i interviewet er empatisk og anerkendende.

I kortlægningen spørges ind til:

 • Alkoholrelaterede somatiske sygdomme
 • Andre somatiske sygdomme
 • Psykiatriske sygdomme
 • Sociale problemer
 • Misbrugshistorie og problematikker
 • Økonomi
 • Uddannelse og arbejde
 • Kriminalitet

Alkoholproblemer øger risikoen for sociale problemer, somatiske problemer, kriminalitet, psykiske problemer og misbrug af andre stoffer eller medicin. Hertil kommer at svære smerter, familiemæssige og/eller arbejdsmæssige problemer, stress, psykiske problemer og problematisk opvækst kan spille sammen i udviklingen af et alkoholproblem. Kortlægning giver et overblik over selve alkoholforbruget samt de problemer og udfordringer, du har, som kan påvirke behandlingen af alkoholproblemet. Dine ressourcer og netværk afdækkes ligeledes.

Behandlingsplan

Ved næste samtale læser og godkender du den behandlingsplan, som behandleren har skrevet ud fra interviewet. Sammen lægger I en plan for den videre behandling. Planen godkendes af dig og danner rammen for dit videre behandlingsforløb ud fra den filosofi, at du er eksperten i dit liv.

I forbindelse med kortlægningsforløbet tilbydes du ligeledes en lægesamtale hos vores lægekonsulent. Behandlingsplanen ligger op til deltagelse i individuelle samtaler eller eventuelt et gruppeforløb.

De forskellige behandlingstilbud i Hillerød Alkoholbehandling er:

Individuelt samtaleforløb

Individuelle samtaleforløb foregår ved den samme behandler, og typisk aftales ugentlige samtaler i det indledende forløb. Det kan være, at du har behov for hyppigere samtaler i en periode, eksempelvis 2 samtaler ugentligt. Senere kan der være behov for længere tid mellem samtalerne.

Gruppeforløb

Gruppebehandlingen har max. 8 deltagere og en behandler tilknyttet gruppen. Der arbejdes i hovedtræk med de samme behandlingsmetoder som i de individuelle samtaleforløb. Ved behov kan gruppeforløbet suppleres med individuelle samtaler eller parsamtaler. Nogle gruppeforløb er lukkede, andre har løbende indtag.

Behandling i eget hjem

Behandling i eget hjem henvender sig til dig, som i en periode ikke har mulighed for at møde personligt i Hillerød Alkoholbehandling. Det kan være, at du har fysiske eller psykiske behov der udelukkende, kan imødekommes i dit eget hjem.

Det er ikke altid muligt at få behandling i eget hjem. Kontakt os for at høre nærmere.

Par- eller familiesamtaler

Inddragelse af familie og pårørende i behandlingen er et vigtigt element. Et aktivt misbrug påvirker hele familien i destruktiv retning. Forskning har vist, at uanset metode øges effekten, når de nære relationer inddrages i behandlingsforløbet. Der arbejdes både med individuelle samtaler og gruppeforløb.

Dine pårørende har tilbud om samtaler efter behov. De understøttes i deres muligheder for at navigere hensigtsmæssigt i forhold til den afhængige og eventuelle børn.

Behandlingen foregår enten i individuelle samtaler eller gruppe. De individuelle samtaler tilpasses den enkeltes behov. Behandlingen veksler mellem undervisning, oplæg, reflektion og individuelle opgaver.

Der arbejdes med temaer som:

 • Børn i familier med alkoholproblemer
 • Alkoholens virkning på relationer
 • Afklaring af et eventuelt behov for behandling i andet regi
 • Personlige temaer

Behandling af abstinenser

Har du svært ved at stoppe med at drikke på grund af abstinenser, kan vi tilbyde dig abstinensbehandling. Denne hjælp vil ske i samarbejde med vores lægekonsulent.

Du afruses ambulant ved personligt fremmøde i Hillerød Alkoholbehandling.

Antabusbehandling

Har du svært ved at holde dig ædru, kan antabus måske hjælpe dig. Du kan i en kortere eller længere periode få antabus i Hillerød Alkoholbehandling som supplement til samtalerne.

Udleveringen af antabus foregår oftest to gange om ugen.

NADA

NADA (øreakupunktur) er ligeledes et supplement til den primære behandlingsindsats. Behandlingen tilbydes med henblik på at mindske drikketrang, give indre ro m.m.

Opfølgning på behandlingen

For at vi kan undersøge vores behandlingseffekt, vil vi ved din udskrivning spørge dig, om vi må kontakte dig 3 og 12 måneder efter endt behandling.

Tilsyn

Vi har løbende tilsyn fra Socialtilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet, som skal sikre, at du får den bedste behandling.

Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor vi kan snakke om dine muligheder og om hvordan, vi kan hjælpe dig.