Vi holder lukket tirsdag d. 16/4 og onsdag d. 17/4 grundet kursus. Vi er tilbage igen torsdag.

Datapolitik for klienter

Hillerød Alkoholbehandling ApS er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Hillerød Alkoholbehandling er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Hillerød Alkoholbehandling behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Hillerød Alkoholbehandling ApS, Torvet 7B, 1th., 3400 Hillerød, telefon 48 26 66 66, CVR.nr. 43276751, e-mail ch@hillerod-alkoholbehandling.dk

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med din behandling i Hillerød Alkoholbehandling, herunder indledende kontakt, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende, eventuelt kriminalforsorgen samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis din læge, har Hillerød Alkoholbehandling i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Personnummer/CPR.nr.
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om pårørende
  • Oplysninger om din uddannelse eller arbejdsplads
  • Økonomiske oplysninger
  • Oplysninger om dine sociale relationer, samt
  • Oplysninger om strafbare forhold

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Hillerød Alkoholbehandlings behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Hillerød Alkoholbehandling har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling.

Hillerød Alkoholbehandling vil behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

Hillerød Alkoholbehandling vil kun behandle dine helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold samt andre følsomme personoplysninger, såfremt du har givet et samtykke herom jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen. 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af Hillerød Alkoholbehandling, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, psykologer m.fl., Det Nationale Alkoholregister (NAB), Det Fælles Medicinkort (FMK) og kriminalforsorgen. Har du specifikt tilkendegivet, at du kun vil modtage behandling anonymt, vil Hillerød Alkoholbehandling ikke videregive dine personoplysninger til andre, medmindre Hillerød Alkoholbehandling er lovligt forpligtet til dette.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende, i det omfang de er inddraget i din behandling.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling i Hillerød Alkoholbehandling.

I forbindelse med oprettelse af din klientmappe i Hillerød Alkoholbehandlings IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Hillerød Alkoholbehandlings databehandler EG A/S (system), hvis eneste formål er at opbevare oplysningerne for Hillerød Alkoholbehandling.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, INDSIGELSER OG DATAPORTABILITET

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Hillerød Alkoholbehandling har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Hillerød Alkoholbehandling en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod Hillerød Alkoholbehandlings behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Hillerød Alkoholbehandlings behandling af dig, jfr. pkt. 2, vil Hillerød Alkoholbehandling ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive afsluttet.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Hillerød Alkoholbehandling ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til Christina Højgaard, ch@hillerod-alkoholbehandling.dk.

5. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne om klienter i forbindelse med behandling slettes 10 år efter seneste journalnotat i henhold til journalbekendtgørelsen. Personoplysninger på pårørende slettes 10 år efter seneste journalnotat i henhold til journalbekendtgørelsen.

Personoplysninger på klienter der henvender sig, men ikke indskrives i en behandling i Hillerød Alkoholbehandling, slettes senest løbende måned med tillæg 30 dage efter vedkommende tilkendegiver at behandlingen ikke er ønsket, eller løbende måned med tillæg 30 dage efter udeblivelse fra de indledende behandlinger.

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.