Vi holder lukket tirsdag d. 16/4 og onsdag d. 17/4 grundet kursus. Vi er tilbage igen torsdag.

Datapolitik for pårørende

Hillerød Alkoholbehandling ApS er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at HAB er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger HAB behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Hillerød Alkoholbehandling ApS, Torvet 7B, 1. sal, 3400 Hillerød, telefon 48 26 66 66, CVR.nr.: 43276751, e-mail info@hillerod-alkoholbehandling.dk

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med at din pårørende modtager behandling i Hillerød Alkoholbehandling, hvor du eksempelvis deltager i behandlingsforløbet som støtteperson eller ved parsamtaler, eller i det tilfælde vi yder dig rådgivning i forbindelse med din pårørendes behandling, har Hillerød Alkoholbehandling ApS i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om pårørende
  • Oplysninger om din uddannelse eller arbejdsplads
  • Økonomiske oplysninger, samt
  • Oplysninger om dine sociale relationer

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Vores behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Hillerød Alkoholbehandling har i at behandle og opbevare data på vores klienter samt deres pårørende, såfremt du deltager i din pårørendes behandling, samt nødvendigheden af at opbevare persondata om dig, såfremt vi skal yde dig rådgivning i forbindelse med behandlingen af din pårørende.

Hillerød Alkoholbehandling ApS vil kun behandle dine helbredsoplysninger samt andre følsomme personoplysninger, såfremt du har givet et samtykke herom jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Hillerød Alkoholbehandling ApS, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang blive videregivet til din pårørende under vedkommendes behandling.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling.

I forbindelse med oprettelse af din klientmappe i vores IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Hillerød Alkoholbehandlings ApS’s databehandler EG A/S (system).

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, INDSIGELSER OG DATAPORTABILITET

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer vi har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer vi en kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod Hillerød Alkoholbehandlings behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for at du kan deltage i vores behandling af din pårørende, jfr. pkt. 2, vil vi ikke længere kunne inddrage dig i behandlingen, og du vil herefter blive ekskluderet fra det videre behandlingsforløb.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Hillerød Alkoholbehandling ApS ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettidigheder, skal du rette henvendelse til Christina Anne Højgaard, ch@hillerod-alkoholbehandling.dk.

5. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysninger på pårørende slettes sammen med klientjournalen 10 år efter seneste journalnotat i henhold til journalbekendtgørelsen.

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.