Fakta om alkohol

Danskernes alkoholforbrug:
Ifølge Sundhedsstyrelsen anslås der at være ca. 860.000 danskere med et storforbrug af alkohol. Heraf har 585.000 et skadeligt alkoholforbrug og ca. 140.000 er egentlige afhængige af alkohol. Hovedparten af de afhængige – de relativt socialt veltilpassede borgere – er behandlingssystemet ikke i kontakt med. De vil ofte fortsat have tilknytning til arbejdsmarkedet, har en rimelig økonomi og har bevaret deres sociale netværk. Det er denne gruppe af borgere, hvor effekten af behandling er størst. Jo tidligere en borger vælger at gå i behandling, jo større genvinst er der både for den enkelte, men i høj grad også for den offentlige økonomi.

Alkoholafhængighed, skadeligt forbrug af alkohol og storforbrug af alkohol har en lang række negative konsekvenser på f.eks. helbred, psyke og det sociale liv. Der er imidlertidig ingen dokumentation for, at alkoholproblematik udløses af sociale problemer i sig selv, og der er ingen dokumentation for, at social intervention alene kan bedre borgere med alkoholproblemer. Derimod fører en behandling, som er målrettet selve alkoholproblemet til bedring af de sociale konsekvenser. Alkoholbehandling er derfor en specialiseret, målrettet, videnbaseret og tidsmæssig afgrænset behandling fokuseret mod alkoholproblemet og dets komplikationer.

Definition af alkoholmisbrug:
Der er flere definitioner på alkoholmisbrug.
WHO definerer et alkoholmisbrug når der er:

 • Mærkbare psykiske forstyrrelser
 • Nedsat fysisk sundhed
 • Ødelagte menneskelige relationer
 • Manglende evne til at fungere socialt og økonomisk

Den norske psykolog Frid Hansen definerer et alkoholmisbrug således:

 • Når brugen af et rusmiddel virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien.
 • Når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af den andens misbrug.

Sundhedsstyrelsen anbefaler:
Sundhedsstyrelsens anbefaler, at mænd ikke drikker over 14 genstande om ugen, og kvinder ikke drikker over 7 genstande om ugen.
Sundhedsstyrelsen anbefaler ligeledes, at man ikke drikker over 5 genstande ved samme lejlighed. Dette skyldes, at man ikke kender den nedre grænse for, hvornår man risikerer alkoholskader på kroppen.

Årsagen til, at der er forskel på anbefalingerne for mænd og kvinder, er, at mænds kroppe indeholder mere vand end kvinders. Derfor vil kvinders promille også være højere end mænds, selvom de har drukket den samme mængde og vejer det samme.

Mange mennesker tror, at man kan forbrænde alkoholen hurtigere ved at danse eller drikke kaffe, men forbrændingen af alkohol kan ikke påvirkes af ydre påvirkninger. Leveren forbrænder altid alkoholen i samme tempo.

Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 11,1 liter ren alkohol om året!
En genstand svarer til 12 gram ren alkohol. Det svarer til indholdet i:
1 øl (33 cl)
1 glas vin (12 cl)
1 glas hedvin (8 cl)
1 glas spiritus (4 cl)

1 flaske vin (75 cl – 12%) indeholder ca. 6 genstande.
1 flaske spiritus (70 cl) indeholder ca. 18-20 genstande.

24,3% danskere over 15 år drikker over den anbetalede genstandsgrænse!

122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer!
Mindst 60.000 børn vokser op med en forældrer, som har været indlagt for en alkoholrelateret sygdom, så tallet kan være højere end de 122.000 børn.
Børn er sårbare og mange gange meget solidariske over for deres misbrugende forældre. Disse børn kan være bange, usikre og flove, men alligevel gør de alt for at skjule problemet.
Børnene har brug for voksne, der tør tale med dem om problemet. Lærere og pædagoger har pligt til at underrette relevante myndigheder.
Børn, der har det svært i en familie med misbrugsproblematik, har ofte en lang række symptomer, man bør være opmærksom på:

 • Kommer i skole uforberedt
 • Har ingen madpakke med
 • Ser sjuskede ud
 • Har ofte ikke lavet lektier
 • Er rastløse, ukoncentrerede eller alt for aktive
 • Isolerer sig
 • Har ofte ondt i maven eller hovedpine
 • Tager ikke kammerater med hjem efter skole
 • Har et stort sygefravær

Børn, der vokser op i en familie med misbrugsproblemer, risikerer selv at få et misbrugsproblem som voksne eller få en partner, der har et misbrugsproblem.

Gravide og alkohol:
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide ikke drikker alkohol. Grunden er, at man ikke helt ved hvor mange genstande, der skal til for at give skader på fostret eller for tidlig fødsel. Når den gravide drikker alkohol, føres alkoholen gennem moderkagen over i barnet. Barnet påvirkes af den samme alkoholpromille som moderen.
Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, som kan skade fostret. Disse skader kan ikke helbredes. En af de alvorligste skader på børn af mødre, der har drukket i graviditeten, er Føtalt Alkoholsyndrom.

Hjemmesider:
http://Alkolinjen.dk
Sundhedsstyrelsen.dk
Netdoktoren.dk
Netpsykiater.dk